Zaterdag en zondag 22 en 23 december - Openlucht theaterfestival Kerst in oud Kampen

Uitgelicht nieuws

Afgelopen donderdag, 12 september, is er spoedberaad geweest inzake het al dan niet doorgaan van Kerst in oud Kampen (KIOK) 2013. In dit beraad is besloten dat, zoals het er nu voorstaat, KIOK 2013 niet doorgaat. Reden: het niet rond krijgen van een sluitende begroting. Er is een tekort van zeker € 15.000,-. Een bedrag dat Ventura, de organisator van KIOK, niet zelf kan opbrengen.
 
Op vrijdag 13 september, om 13.00uur,  is de pers ingelicht en daardoor kan er direkt daarna danwel vanaf zaterdag 14 september (en de week daarna waarschijnlijk) artikelen in de media verschijnen over het niet doorgaan van het straatfestival Kerst in Oud Kampen 2013. Mogelijk zal ook TV Oost hieraan aandacht besteden. Voor het festival zijn de onkosten hoger dan de inkomsten. Besparen zou afbreuk betekenen aan de kwaliteit van het festival. Dit betreuren wij zeer. Als er op zeer korte termijn geen financiële oplossing komt, gaat Kerst in Oud Kampen definitief niet door. Voor de leerlingen van Ventura wordt dan naar een alternatief gezocht, zodat zij toch een podium krijgen in de winter.